Välkommen till vårterminen 2016

Välkommen till en ny termin! Vi börjar vårterminen från måndag den 11 januari. Det blir uppehåll för Sportlov vecka 10 och för Påsklov kring vecka 13   Under terminen planerar vi ha 2 konserter med elever från konsertgruppen. Konserterna hålls preliminärt under april...