Pianisten

Undervisning för barn 4-5 år ”Pianokul”

(duo undervisning)

I vår kurs ”Pianokul” lär sig barnen på ett lekfullt sätt de musikaliska grundelementen: rytm, melodi, notläsning och harmoni genom att lyssna, sjunga och spela.

Kursen ger barnen en mycket bra introduktion till musikens värld. Det utvecklar även deras motoriska, emotionella, sociala och intellektuella förmåga.Barn utvecklar även sitt gehör som mest i 4-5 årsåldern.

En lektion per vecka 30 min. I en minigrupp med 2 barn. Föräldrarna deltar aktivt under de första lektionerna för att kunna ge effektiv hjälp hemma.

För närvarande har vi inga lediga kurser för ”Pianokul”

flicka spelar pianoUndervisning för nybörjare

(enskild undervisning eller duo undervisning)

Undervisningen anpassas efter elevens ålder och önskemål. Det viktigaste är att finna glädje i spelandet. Det läggs även fokus på notläsning och utveckling av gehöret. Eleven får lära sig teori i samband med inlärning av pianostycken. Undervisningen utgår från en kursbok och kompletterande material. Kursboken köps separat.

Fortsättningskurser och avancerade kurser

(enskild undervisning)

För dig som redan spelat någon termin och vill fortsätta för att nå en högre spelnivå.

Inriktningen sker främst mot klassisk musik men kan även anpassas efter dina egna önskemål.

Fokus läggs på musikaliteten, tekniken, stilkännedom, repertoaren och avancerad notläsning.

 

Vuxenundervisning

(enskild undervisning eller duo undervisning)

Vuxenundervisningen är både för dig som är nybörjare vid pianot och för dig som spelat förut.

Vi jobbar tillsammans för att nå dina mål. Undervisningen anpassas efter din spelnivå, önskemål och ambition.

Det är aldrig för sent att lära sig spela piano!

 

Anmäl dig till kurser

  Namn

  Ålder

  Adress

  Telefon/Mobil

  E-post

  Ämne (skriv "Antagning")

  Välj din kurs

  Meddelande

  captcha