Här finns några av våra fantastiska elevers framförande på Steinway Piano Festival 2016.

Nils Sahlin:

Elias Xie:

Raymond Wang